Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
4. 4. 2019 4. 4. 2019 - 4. 5. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
1. 4. 2019 1. 4. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - počet a sídlo velebních okrsků
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
Dokumenty obecního úřadu
25. 3. 2019 25. 3. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - počet členů volební komise
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsková volební komise pro volební okrsek je šestičlenná.
Dokumenty obecního úřadu
5. 3. 2019 5. 3. 2019 - 19. 3. 2019 Veřejná vyhláška
Ministerstvo dopravy - Odbor infrastruktury a územního plánu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ.
Dokumenty obecního úřadu
4. 3. 2019 4. 3. 2019 - 18. 3. 2019 Kupní smlouva
Kupní smlouva - "Výměna a doplnění mobiliáře".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 2. 2019 27. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SAM 95 Bohemia z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 2. 2019 27. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace LMK 205 Kamenné Žehrovice z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
26. 2. 2019 26. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Žehrovák z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
26. 2. 2019 26. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Kamenné Žehrovice z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
25. 2. 2019 25. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
25. 2. 2019 25. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice
Veřejnoprávní smlouvy
25. 2. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí v katastrálním území Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
22. 2. 2019 19. 2. 2019 - 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 schváleno usnesením 1/2019/03 dne 18.2.2019.
Rozpočty obce
22. 2. 2019 Smlouva o dílo na provádění projekční a inženýrské činnosti
Smlouva o dílo na provádění projekční a inženýrské činnosti na akci "Změna užívání části prostor OÚ Kamenné Žehrovice - zřízení bytové jednotky"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
20. 2. 2019 20. 2. 2019 - 6. 3. 2019 Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice ze dne 18. února 2019.
Dokumenty zastupitelstva
20. 2. 2019 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na zakázku "Workout hřiště v Kamenných Žehrovicích"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 2. 2019 Smlouva o dílo na PD "Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic"
Smlouva o dílo na PD "Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 2. 2019 Záměr na pronájem pozemků
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 176 o výměře 1 633 m2 a části obecního pozemku p.č. 174/1 o výměře 2 000 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
18. 2. 2019 18. 2. 2019 - 4. 3. 2019 Stavební povolení "II/606 - Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů"
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "II/606 - Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů"
Dokumenty obecního úřadu
11. 2. 2019 11. 2. 2019 - 25. 2. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výběrové řízení na prodej pozemku - pozemková parcela p.č. 2487 o výměře 30 718 m2, vodní plocha pro k.ú. a obec Tuchlovice.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky