Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
20. 12. 2022 Dotační programy pro neziskové volnočasové aktivity obce Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/96 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity a bod 7/2022/97 dotační programy.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2022 20. 12. 2022 - 31. 12. 2025 Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na léta 2023-2025
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/88 rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na léta 2023-2025.
Rozpočty obce
20. 12. 2022 20. 12. 2022 - 31. 12. 2023 Rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/87 rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2023.
Rozpočty obce
20. 12. 2022 20. 12. 2022 - 3. 1. 2023 Rozpočtové opatření č.5/2022
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/93 rozpočtové opatření č. 5/2022.
Rozpočty obce
14. 12. 2022 Mimořádná veterinární opatření
Mimořádná veterinární opatření - PTAČÍ CHŘIPKA - od 14.12.2022
Dokumenty obecního úřadu
13. 12. 2022 13. 12. 2022 - 13. 1. 2023 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starosta obce Kamenné Žehrovice podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1. Volba prezidenta České republiky se koná: • v pátek dne 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a • v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Dokumenty obecního úřadu
13. 12. 2022 13. 12. 2022 - 13. 1. 2023 První zasedání volební komise
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023. Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise na dne 19. prosince 2022 od 17:00hod.
Dokumenty obecního úřadu
12. 12. 2022 12. 12. 2022 - 19. 12. 2022 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v obřadní místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 19. prosince 2022 od 18:00 hod: Navržený program: 1) Schválení programu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Rozpočet obce Kamenné Žehrovice na rok 2023 4) Rozpočtový výhled obce na léta 2024–2025 5) Rozpočet MŠ na rok 2023 6) Rozpočtový výhled MŠ na léta 2024–2025 7) Rozpočet ZŠ na rok 2023 8) Rozpočtový výhled ZŠ na léta 2024–2025 9) Rozpočtové opatření č. 5/2022 10) Plán inventur 11) Návrhy občanů na pořízení změn územního plánu 12) Pravidla přidělování dotací neziskovým organizacím 13) Dotační programy na rok 2023 14) Nájemní smlouva na nebytové prostory v budově Obecního úřadu 15) Nájemní smlouva na nebytové prostory v Dělnickém domě 16) Různé
Dokumenty zastupitelstva
8. 12. 2022 Veřejnoprávní smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 21.11.2022 bod 6/2022/83 schválilo veřejnoprávní smlouvu s MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Dokumenty zastupitelstva
2. 12. 2022 2. 12. 2022 - 16. 12. 2022 Oznámení zahájení společného řízení
Obec Kamenné Žehrovice podala dne 14.11.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu: "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2023 - Skalní"
Dokumenty obecního úřadu
2. 12. 2022 2. 12. 2022 - 16. 12. 2022 Oznámení zahájení společného řízení
Obec Kamenné Žehrovice podala dne 14.11.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu: "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2023 - U Skály"
Dokumenty obecního úřadu
1. 12. 2022 Kupní smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 21.11.2022 bod 6/2022/81 schválilo kupní smlouvu s firmou Jiří Šmíd.
Dokumenty zastupitelstva
1. 12. 2022 1. 12. 2022 - 20. 12. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce
1. 12. 2022 1. 12. 2022 - 20. 12. 2022 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Rozpočty obce
1. 12. 2022 1. 12. 2022 - 20. 12. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce
1. 12. 2022 1. 12. 2022 - 20. 12. 2022 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Rozpočty obce
1. 12. 2022 1. 12. 2022 - 20. 12. 2022 Návrh rozpočtového výhledu 2023-2025 obce Kamenné Žehrovice
Návrh rozpočtového výhledu 2023-2025 obce Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce
1. 12. 2022 1. 12. 2022 - 20. 12. 2022 Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2023
Rozpočty obce
1. 12. 2022 1. 12. 2022 - 1. 1. 2023 Oznámení záměru bezúplatného převodu obci Kamenné Žehrovice
Oznámení záměru Středočeského kraje bezúplatně převést pozemky obci Kamenné Žehrovice dle usnesení č. 044-43/2022 RK ze dne 25.11.2022.
Dokumenty zastupitelstva
1. 12. 2022 Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2023
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. - oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2023
Dokumenty obecního úřadu

Stránky