Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
2. 12. 2021 2. 12. 2021 - 21. 12. 2021 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO ROK 2022
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2022.
Rozpočty obce
22. 11. 2021 22. 11. 2021 - 6. 12. 2021 Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla - Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, Kamenné Žehrovice - Vodovod a splašková kanalizace.
Dokumenty obecního úřadu
9. 11. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Místní komunikace 2020
Zastupitelstvo obce dne 18. října 2021 bod 5/2021/59 schválilo dodatek ke smlouvě č. 841/TC/DA/2021/004//DAKR./
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
9. 11. 2021 9. 11. 2021 - 31. 12. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2022 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2022 - 2024 - schváleno předsednictvem Svazku měst a obcí dne 4.11.2021.
Dokumenty obecního úřadu
9. 11. 2021 9. 11. 2021 - 31. 12. 2021 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2022
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2022 - schváleno předsednictvem Svazku měst a obcí VKM dne 4.11.2021.
Dokumenty obecního úřadu
4. 11. 2021 Dodatek ke smlouvě o dílo
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 18. října 2021 bod 5/2021/60 dodatek ke smlouvě o dílo s názvem "PD - místní komunikace 2022".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
26. 10. 2021 Zápis č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 18. října 2021.
Dokumenty zastupitelstva
19. 10. 2021 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání konaném dne 18. října 2021 bod 5/2021/62 schválilo SOD na akci "Chodníky na pozemku p.č. 1144/2".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 10. 2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva konaného dne 18. října 2021 bod 5/2021/57 schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021.
Rozpočty obce
19. 10. 2021 19. 10. 2021 - 2. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č.2/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva dne 18. října 2021 bod 5/2021/65 schválilo OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Obecní vyhlášky
19. 10. 2021 19. 10. 2021 - 2. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva konaného dne 18. října 2021 bod 5/2021/64 schválilo OZV č. 1/2021 o místních poplatcích.
Obecní vyhlášky
19. 10. 2021 19. 10. 2021 - 2. 11. 2021 Záměr na prodej pozemků v k.ú. Srby u Tuchlovic
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 18. října 2021 bod 5/2021/71 prodej pozemků p.č. 7/3, p.č. 545/3, p.č. 546, p.č. 682 v k.ú. Srby u Tuchlovic.
Dokumenty zastupitelstva
19. 10. 2021 19. 10. 2021 - 2. 11. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18. října 2021 bod 5/2021/70 schválilo záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467.
Dokumenty zastupitelstva
14. 10. 2021 14. 10. 2021 - 22. 11. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Kladna, Odbor finanční - oddělení daní a poplatků - nedoplatky za platební odbobí 1.1.2019-31.12.2019 za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pro fyzické osoby přihlášené k pobytu.
Dokumenty obecního úřadu
20. 9. 2021 20. 9. 2021 - 9. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky - místem konání voleb ve volebním okrsku Kamenné Žehrovice je zasedací místnost v budově Obecního úřadu Kamenné Žehrovice čp. 6, Karlovarská třída.
Dokumenty obecního úřadu
15. 9. 2021 15. 9. 2021 - 29. 9. 2021 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
Dokumenty obecního úřadu
10. 9. 2021 10. 9. 2021 - 24. 9. 2021 Záměr na pronájem obecních pozemků
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích záměr na pronájem části obecních pozemků p.č. 185/3, p.č. 185/4, p.č. 185/5 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
9. 9. 2021 9. 9. 2021 - 9. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starostka obce Kamenné Žehrovice svolává na pondělí 13. září 2021 v 16:00 hodin v budově OÚ zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
Dokumenty obecního úřadu
6. 9. 2021 Zápis č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 30. srpna 2021.
Dokumenty zastupitelstva
1. 9. 2021 1. 9. 2021 - 15. 9. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 6
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v budově č. 6.
Dokumenty zastupitelstva

Stránky