Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
2. 1. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemek p.č. 2487 o výměře 30 718 m2 v k.ú. Tuchlovice.
Dokumenty obecního úřadu
27. 12. 2018 21. 12. 2018 - 5. 1. 2019 Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. prosince 2018.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2018 18. 12. 2018 - 7. 1. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 schváleno zastupitelstvem dne 17. prosince 2018 bod č. 7/2018/93.
Rozpočty obce
19. 12. 2018 19. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Smlouva o dílo na projekt Rekonstrukce komunikace Na Turyni
Smlouva o dílo na projekční a inženýrkou činnost na projekt Rekonstrukce komunikace Na Turyni.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 632/55
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/55 o výměře 878 m2.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 632/54
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/54 o výměře 800 m2.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 632/53
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/53 o výměře 828 m2.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Záměr na směnu obecního pozemku parc. č. 100/5
Záměr na směnu obecního pozemku parc. č. 100/5 o výměře 28 m2.
Právní předpisy obce
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 4. 1. 2019 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ
Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 1. 2019 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice
Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/89.
Rozpočty obce
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/91.
Rozpočty obce
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE 2019-2021
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2019-2021 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/88.
Rozpočty obce
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 Rozpočet obce 2019
Rozpočet obce Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/87.
Rozpočty obce
17. 12. 2018 17. 12. 2018 - 31. 12. 2018 Ministerstvo životního prostředí
Dokumentace vlivů záměru "V412 - zdvojení vedení".
Dokumenty obecního úřadu
10. 12. 2018 10. 12. 2018 - 7. 1. 2019 Dražební vyhlaška
Dražební vyhláška na pozemek p.č. St. 155 jejíž součástí je stavba čp. 102 a pozemek p.č. 130/2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
3. 12. 2018 3. 12. 2018 - 17. 12. 2018 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí - o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - kVN, TS COOP, kNN"
Dokumenty obecního úřadu
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 14. 12. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Projektová dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018"
Dokumenty obecního úřadu
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE 2019-2021
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE 2019-2021
Rozpočty obce
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÉ ŹEHROVICE NA ROK 2019
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÉ ŹEHROVICE NA ROK 2019
Rozpočty obce

Stránky