Smlouva o dílo na akci Rekonstrukce pěších cest v Kamenných Žehrovicích - park Školní

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 18. září 2023 bod 4/2023/56 a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce pěších cest v Kamenných Žehrovicích se společností Aquarius, spol. s r.o.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu