Smlouva o dílo - PD Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 18. září 2023 bod 4/2023/55 smlouvu o dílo a pověřilo starostku podpisem smlouvy na akci "PD Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice" s firmou Aripros s.r.o.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu