Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem obecních pozemků:

Publikace na úřední desce: 
21. 9. 2023 - 5. 10. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 18.09.2023 bod 4/2023/58 schválilo záměr na pronájem následujících obecních pozemků: p. č. 174/1 (4 907 m2, orná půda), p. č. 176 (1 633 m2, trvalý travní porost), p. č. 177/1 (1 164 m2, ostatní plocha – manipulační plocha), p. č. 191/5 (2 110 m2, trvalý travní porost), p. č. 191/6 (783 m2, trvalý travní porost), p. č. 191/7 (1 088 m2, trvalý travní porost), p. č. 200/12 (1 291 m2, trvalý travní porost), p. č. 202/1 (109 m2, vodní plocha – zamokřená plocha), p. č. 206/1 (4 278 m2, orná půda), p. č. 213/3 (3 507 m2, orná půda), p. č. 1160 (2 327 m2, vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené)
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva