Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
21. 6. 2018 21. 6. 2018 - 5. 7. 2018 Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 18. června 2018.
Dokumenty zastupitelstva
20. 6. 2018 20. 6. 2018 - 4. 7. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 -schváleno usnesením 4/2018/45 na zasedání zastupitelstva dne 18.6.2018.
Rozpočty obce
28. 5. 2018 28. 5. 2018 - 11. 6. 2018 Krajský soud v Prazee
Krajský soud v Praze - přísedící Krajského soudu v Praze.
Dokumenty obecního úřadu
28. 5. 2018 28. 5. 2018 - 11. 6. 2018 Exekutorský úřad Karlovy Vary
Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhláška
Dokumenty obecního úřadu
25. 5. 2018 25. 5. 2018 - 8. 6. 2018 Rozhodnutí - zvláštní užívání sil. III/284 a uzavírka silnice
Zvláštní užívání sil. III/2384 v km 0,000 - 1,000 pro provedení stavebních prací v souvislosti s opravou silnice, uzavírka úseku silnice III/2384 v km 0,000 - 3,299, tj. ul. Doberská, Kladno, po křiž. se sil. III/2385 v obci Velká Dobrá.
Dokumenty obecního úřadu
23. 5. 2018 23. 5. 2018 - 8. 6. 2018 Stanovení přechoné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Kladna - Odbor dopravy a služeb. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dokumenty obecního úřadu
9. 5. 2018 9. 5. 2018 - 27. 6. 2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - parcela 309/54 - orná půda pro obec Žilina, k.ú. Žilina.
Dokumenty obecního úřadu
4. 5. 2018 4. 5. 2018 - 18. 5. 2018 Územní rozhodnutí
Rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - Karlovarská, kNN - dem. NN".
Dokumenty obecního úřadu
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru na zakázku "Výkon činností TDI k projektu Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída - I. etapa"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru na zakázku "Výkon činností TDI k projektu Rekonstrukce místních komunikací 2018"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 4. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Výstavba komunikace v ploše BI/1 - Kamenné Žehrovice"
Dokumenty obecního úřadu
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 23. dubna 2018.
Dokumenty zastupitelstva
26. 4. 2018 26. 4. 2018 - 10. 5. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo uzavřená s firmou Aquarius, spol. s r.o. "Rekonstrukce místních komunikací 2018"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
26. 4. 2018 27. 4. 2018 - 28. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
Dokumenty obecního úřadu
24. 4. 2018 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2017
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2017.
Dokumenty zastupitelstva
24. 4. 2018 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018 Záměr na prodej pozemku
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1063/71 o výměře 140 m2.
Dokumenty zastupitelstva
24. 4. 2018 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018 Záměr na směnu pozemků
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na směnu obecního pozemku p.č. 1063/118 o výměře 38 m2.
Dokumenty zastupitelstva
23. 4. 2018 23. 4. 2018 - 7. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., - Libor Sojka.
Dokumenty obecního úřadu
17. 4. 2018 17. 4. 2018 - 1. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2018 11. 4. 2018 - 25. 4. 2018 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky