Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
18. 5. 2020 18. 5. 2020 - 1. 6. 2020 Obnova MK Na Turyni
Oznámení o zrušení výběrového řízení s názvem zakázky Obnova MK Na Turyni.
Výběrová řízení
18. 5. 2020 18. 5. 2020 - 1. 6. 2020 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Exekutorský úřad Chomutov - Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí.
Dokumenty obecního úřadu
13. 5. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s AVES z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
13. 5. 2020 13. 5. 2020 - 30. 6. 2020 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - Návrh závěrečného účtu za rok 2019, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019, výkaz pro hodnoceení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019, rozvaha k 31.12.2019.
Dokumenty obecního úřadu
11. 5. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání
Exekutorský úřad Znojmo - Usnesení o nařízení dražebního jednání.
Dokumenty obecního úřadu
4. 5. 2020 4. 5. 2020 - 4. 5. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu se SAM 95 Bohemia z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
4. 5. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s LMK 205 Kamenné Žehrovice.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 11. 5. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/24 smlouvu o dílo na zakázku "Veřejné osvětlení - K Rokli".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 4. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/23 smlouvu o dílo na zakázku "Veřejné osvětlení - Na Turyni".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 27. 4. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s Českým svazem žen, z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 4. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu se spolkem ŽEHROVÁK z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 11. 5. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/25 smlouvu o dílo na akci "Výměna otopné soustavy OÚ".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 4. 2020 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu s SK Kamenné Žehrovice z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
22. 4. 2020 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu se Svobodným spolkem myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice.
Veřejnoprávní smlouvy
22. 4. 2020 Oznámení zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - Dělnická a okolí - kNN"
Dokumenty obecního úřadu
22. 4. 2020 22. 4. 2020 - 6. 5. 2020 Zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 20. dubna 2020.
Dokumenty zastupitelstva
20. 4. 2020 20. 4. 2020 - 30. 6. 2021 Závěrečný účet obce za rok 2019
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/16 Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2019 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2019.
Rozpočty obce
20. 4. 2020 20. 4. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/34.
Rozpočty obce
16. 4. 2020 Usnesení zastavení řízení
MMK odbor výstavby - Oddělení územního rozhodování zastavuje územní řízení zahájení dne 23.12.2019 o dělení pozemků a umístění stavby "dopravní a technické infrastruktury".
Dokumenty obecního úřadu
14. 4. 2020 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška MMK, Odbor finanční - správce místních poplatků - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zdaňovací období 01.01.2017 - 31.12.2017.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky