Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
14. 12. 2023 Ceny pronájmu sálu v Dělnickém domě od 1.1.2024
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/92 ceny za pronájem sálu v Dělnickém domě od 1.1.2024.
Dokumenty zastupitelstva
14. 12. 2023 Dotační programy pro neziskové volnočasové aktivity obce Kamenné Žehrovice
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/87 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity a bod 6/2023/88 dotační programy.
Dokumenty zastupitelstva
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2026 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ Kamenné Žehrovice na léta 2025–2026.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/83 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na léta 2025–2026.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2024 Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/82 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2024.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2026 Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na léta 2025-2026
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/79 rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na léta 2025-2026.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2024 Rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/78 rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2024.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 6/2023
Zastupitelstvo obce dne 13.12.2023, bod 6/2023/84 schválilo RO č. 6/2023
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2026 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na léta 2025–2026.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/81 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na léta 2025–2026.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2024 Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13.12.2023 bod 6/2023/80 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2024.
Rozpočty obce
14. 12. 2023 14. 12. 2023 - 31. 12. 2023 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2023, o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 13. prosince 2023 schválilo usnesením č. 6/2023/86, OZV č. 1/2023 o místních poplatcích - účinnost od 1.1.2024.
Obecní vyhlášky
11. 12. 2023 Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 15. listopadu 2023 bod 5/2023/71 Smlouvu o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu se společností Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
11. 12. 2023 Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 15. listopadu 2023 bod 5/2023/72 Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků se společností NEVAJGLUJ,a.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 12. 2023 Pachtovní smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na veřejném zasedání konaném dne 15. listopadu 2023 bod 5/2023/70 Pachtovní smlouvu s J. Hamouzem.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 12. 2023 Smlouva o vybudování a převzetí komunikací a zpevněných ploch
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 15. listopadu 2023 bod 5/2023/69 Smlouvu o vybudování a převzetí komunikací a zpevněných ploch s panem Davidem Chládkem.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 12. 2023 6. 12. 2023 - 20. 12. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
I N F O R M A C E o konání V E Ř E J N É H O Z A S E D Á N Í zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice. Obecní úřad Kamenné Žehrovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, svolaného starostkou obce Kamenné Žehrovice, které se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice dne 13. prosince 2023 od 18:00 hod.
Dokumenty zastupitelstva
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 31. 12. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2024 - 2026
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2024 - 2026
Dokumenty obecního úřadu
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 31. 12. 2023 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2024
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2024
Dokumenty obecního úřadu
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice pro rok 2024
Rozpočty obce
28. 11. 2023 28. 11. 2023 - 14. 12. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice
Rozpočty obce

Stránky