Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
9. 2. 2021 9. 2. 2021 - 31. 12. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 schváleno na zasedání zastupitelstva dne 8. února 2021 bod 1/2021/4.
Rozpočty obce
9. 2. 2021 9. 2. 2021 - 23. 2. 2021 Záměr na prodej obecního pozemku
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku p.č. 138/16 o výměře 21 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
27. 1. 2021 27. 1. 2021 - 26. 4. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Minořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České repubuliky.
Dokumenty obecního úřadu
22. 1. 2021 22. 1. 2021 - 31. 1. 2022 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ - Rozpočet na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023.
Dokumenty obecního úřadu
13. 1. 2021 Veřejné osvětlení 2021
Obec Kamenné Žehrovice zveřejňuje OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ a vyzývá k podání nabídek do otevřeného zadávacího řízení zpracovaného dle příslušných ustanovení organizační směrnice obce – pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jako zakázka III. kategorie. V příloze je přiložena kompletní zadávací dokumentace, které je od dnešní dne zveřejněna i na profilu zadavatele obce.
Výběrová řízení
6. 1. 2021 6. 1. 2021 - 20. 1. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na projekční a inženýrskou činnost na projekt s názvem "PD - Místní komunikace 2022" - schváleno na zasedání zastupitelstva dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/81.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 1. 2021 4. 1. 2021 - 18. 1. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci "Vybavení knihovny v KŽ" schváleno na zasedání zastupitelstva dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/80.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 1. 2021 4. 1. 2021 - 18. 1. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci "Rekonstrukce knihovny v KŽ" schváleno na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2020 bod 5/2020/79.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 12. 2020 23. 12. 2020 - 6. 1. 2021 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na akci Vybavení knihovny v KŽ, schváleno zastupitelstem dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/80.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 12. 2020 22. 12. 2020 - 5. 1. 2021 Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020.
Rozpočty obce
18. 12. 2020 18. 12. 2020 - 1. 1. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 14. prosince 2020.
Dokumenty zastupitelstva
17. 12. 2020 17. 12. 2020 - 3. 2. 2021 Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání - dražba nemovité věci LV 135 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
16. 12. 2020 16. 12. 2020 - 30. 12. 2020 Rozhodnutí na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2020"
Rozhodnutí na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2020".
Dokumenty obecního úřadu
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020 schváleno dne 14.12.2020, bod 5/2020/86.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 29. 12. 2020 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467
Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467 (zdravotní středisko) o výměře 51,8 m2.
Dokumenty obecního úřadu
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 29. 12. 2020 Záměr na prodej obecních pozemků
Záměr na prodej obecních pozemků p.č. 138/15 o výměře 198 m2 a p.č. 138/16 o výměře 21 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
15. 12. 2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO OBDOBÍ 2021-2028
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO OBDOBÍ 2021-2028 . schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020, bod 5/2020/74.
Dokumenty zastupitelstva
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 1. 2021 Dotační programy na rok 2021
Pravidla pro přidělování finančních prostředků po neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice na rok 2021, dotační programy, žádost o příspěvek.
Dokumenty zastupitelstva
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA LÉTA 2023-2024.
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2023 - 2024 , schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/70.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA ROK 2021
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/69.
Rozpočty obce

Stránky