Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Publikace na úřední desce: 
31. 8. 2023 - 1. 1. 2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu