Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Publikace na úřední desce: 
12. 10. 2023 - 27. 10. 2023
MMK, Odbor dopravy a služeb, stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na sil.II/606 a místní komunikaci na území obce Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu