Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
22. 12. 2020 22. 12. 2020 - 5. 1. 2021 Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020.
Rozpočty obce
18. 12. 2020 18. 12. 2020 - 1. 1. 2021 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 14. prosince 2020.
Dokumenty zastupitelstva
17. 12. 2020 17. 12. 2020 - 3. 2. 2021 Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesení o odročení dražebního jednání - dražba nemovité věci LV 135 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
16. 12. 2020 16. 12. 2020 - 30. 12. 2020 Rozhodnutí na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2020"
Rozhodnutí na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2020".
Dokumenty obecního úřadu
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020 schváleno dne 14.12.2020, bod 5/2020/86.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 29. 12. 2020 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467
Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 467 (zdravotní středisko) o výměře 51,8 m2.
Dokumenty obecního úřadu
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 29. 12. 2020 Záměr na prodej obecních pozemků
Záměr na prodej obecních pozemků p.č. 138/15 o výměře 198 m2 a p.č. 138/16 o výměře 21 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
15. 12. 2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO OBDOBÍ 2021-2028
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO OBDOBÍ 2021-2028 . schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020, bod 5/2020/74.
Dokumenty zastupitelstva
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 1. 2021 Dotační programy na rok 2021
Pravidla pro přidělování finančních prostředků po neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice na rok 2021, dotační programy, žádost o příspěvek.
Dokumenty zastupitelstva
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA LÉTA 2023-2024.
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2023 - 2024 , schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/70.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA ROK 2021
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/69.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA LÉTA 2023-2024.
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na leta 2023 - 2024schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/68.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČET PŘÍSPQĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA ROK 2021
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/67.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE NA LÉTA 2021-2023
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na rok 2021-2023 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/66.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
Rozpočet obce Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/65.
Rozpočty obce
30. 11. 2020 Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2021.
Dokumenty obecního úřadu
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace.
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace.
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace.
Rozpočty obce

Stránky