Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 1. 2021 Dotační programy na rok 2021
Pravidla pro přidělování finančních prostředků po neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice na rok 2021, dotační programy, žádost o příspěvek.
Dokumenty zastupitelstva
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA LÉTA 2023-2024.
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2023 - 2024 , schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/70.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA ROK 2021
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/69.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA LÉTA 2023-2024.
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na leta 2023 - 2024schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/68.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČET PŘÍSPQĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA ROK 2021
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/67.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE NA LÉTA 2021-2023
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na rok 2021-2023 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/66.
Rozpočty obce
15. 12. 2020 15. 12. 2020 - 31. 12. 2021 ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
Rozpočet obce Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/65.
Rozpočty obce
30. 11. 2020 Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2021.
Dokumenty obecního úřadu
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace.
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace.
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace.
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizace.
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh rozpočtového výhledu Obce Kamenné Žehrovice 2021 - 2023.
Návrh rozpočtového výhledu Obce Kamenné Žehrovice 2021 - 2023.
Rozpočty obce
27. 11. 2020 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 Návrh rozpočtu Obce Kamenné Žehrovice na rok 2021
Návrh rozpočtu Obce Kamenné Žehrovice na rok 2021.
Rozpočty obce
25. 11. 2020 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo s názvem "Revitalizace zeleně v Kamenných Žehrovicích" .
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 11. 2020 19. 11. 2020 - 31. 12. 2020 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2021
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a a obcí VKM na roky 2021-2023.
Dokumenty obecního úřadu
15. 10. 2020 15. 10. 2020 - 29. 10. 2020 Návrh opatření obecné povahy
Stanovení záplavového území a aktivní zóny Tuchlovického potoka, ř. km. 0,000- 6,570.
Dokumenty obecního úřadu
12. 10. 2020 12. 10. 2020 - 26. 10. 2020 VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 9.10. - 10.10. 2020 - hlasování v 2. kole voleb.
Dokumenty obecního úřadu
9. 10. 2020 9. 10. 2020 - 23. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČR
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření. Ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod do dne 11. října 2020 do 23:59 hod zakazuje hromadné akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, koncerty, divadelní představení, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, provoz a používání umělých koupališť, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad. Ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hod omezuje provoz vysokých škol, provoz středních a vyšších odborných škol, provozu druhého stupně základního vzdělávání, provoz základních uměleckých škol, provoz středisek volného času. Ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod do dne 25. října 2020 do 23:59 hod zakazuje návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky