Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
31. 1. 2020 31. 1. 2020 - 5. 3. 2020 Exekuční příkaz prodejem nemovitosti
Exekuční příkaz prodejem nemovitosti - stavba v podílovém spoluvlastnictví č.p. 246 v části obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
29. 1. 2020 29. 1. 2020 - 12. 2. 2020 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška -Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. účastníku řízení p. Jaroslavu Fejtkovi.
Dokumenty obecního úřadu
27. 1. 2020 27. 1. 2020 - 10. 2. 2020 Zahájení územního řízení
Zahájení územního řízení "Dopravní a technické infrastruktury"
Dokumenty obecního úřadu
23. 1. 2020 23. 1. 2020 - 6. 2. 2020 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Exekutorský úřad Přerov - Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí.
Dokumenty obecního úřadu
16. 1. 2020 Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky s názvem veřejné zakázky "Chodníky v Karlovarské 2020".
Výběrová řízení
15. 1. 2020 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice, veřejné osvětlení K Rokli"
Dokumenty obecního úřadu
13. 1. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou DAVA-CZ, s.r.o. - schváleno dne 16.12.2019 bod 5/2019/94.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
9. 1. 2020 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6022743/04 K. Žehrovice, kNN parc. č. 632/53-55.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
9. 1. 2020 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nové Strašecí a obcí Kamenné Žehrovice - zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní policii - schváleno dne 16. prosince bod 5/2019/93.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 12. 2019 30. 12. 2019 - 13. 1. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 6/2019.
Rozpočty obce
27. 12. 2019 27. 12. 2019 - 10. 1. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - veřejné osvětlení ulic Žilinská, Na Spáleništi, V Zelnišťatech"
Dokumenty obecního úřadu
23. 12. 2019 Řád veřejného pohřebiště obce Kamenné Žehrovice
Řád veřejného pohřebiště obce Kamenné Žehrovice - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/87.
Právní předpisy obce
23. 12. 2019 23. 12. 2019 - 31. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/86.
Obecní vyhlášky
23. 12. 2019 Dotační programy
Dotační programy pro neziskové volnočasové aktivity - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/89.
Výběrová řízení
23. 12. 2019 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice
Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/88.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2019 Plánovací smlouva
Plánovací smlouva na akci "Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, vč. vybudování technické a dopravní infrastruktury, Kamenné Žehrovice".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
20. 12. 2019 Dodatek č. 1 k SOD
Dodatek č. 1 k SOD na akci "Projektová dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II. Háje"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 12. 2019 19. 12. 2019 - 2. 1. 2020 Zápis č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 16. prosince 2019.
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2019 18. 12. 2019 - 31. 12. 2020 Svazek měst a obcí VKM
Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM
Dokumenty obecního úřadu
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 29. 2. 2020 Záměr na pronájem bytové jednotky
Záměr na pronájem bytové jednotky 3+kk v budově čp. 6 v Kamenných Žehrovicích.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky