Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
7. 4. 2020 9. 4. 2020 - 11. 5. 2020 Vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 - veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020.
Dokumenty obecního úřadu
6. 4. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
6. 4. 2020 6. 4. 2020 - 20. 4. 2020 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
Návrh závěrečného účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2019.
Rozpočty obce
23. 3. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Odbor dopravy a služeb MMK stanovuje ve smyslu § 77 odst. 1 pís, c) uvedeného zákona, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na: sil. II/606 a III/2018 v obci Kamenné Žehrovice a navazujícím úseku směr Tuchlovice z důvodu omezení provozu na sil. II/606 - rekonstrukce silnice. V termínu - dle povolení silničního správního úřadu.
Dokumenty obecního úřadu
16. 3. 2020 16. 3. 2020 - 30. 3. 2020 Rozhodnutí obce Kamenné Žehrovice ohledně dočasného přerušení provozu příspěvkové organizace MŠ
Rozhodnutí obce Kamenné Žehrovice ohledně dočasného přerušení provozu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
6. 3. 2020 Přihlášení k místnímu poplatku
Přihlášení a odhlášení k místnímu poplatku ze psů. K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce Kamenné Žehrovice trvalý pobyt, sídlo firmy.
Právní předpisy obce
5. 3. 2020 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Dokumenty obecního úřadu
3. 3. 2020 Agenda nedostatečně určítě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu
20. 2. 2020 20. 2. 2020 - 5. 3. 2020 Smlouva o dílo na zakázku "Chodníky v Karlovarské 2020"
Smlouva o dílo na zakázku s názvem "Chodníky v Karlovarské 2020".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 2. 2020 18. 2. 2020 - 3. 3. 2020 Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na stavbu "Chodníky v Karlovarské 2020".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
17. 2. 2020 17. 2. 2020 - 2. 3. 2020 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Dokumenty obecního úřadu
13. 2. 2020 13. 2. 2020 - 27. 2. 2020 Smlouva o dílo na projekční a inženýrskou činnost
SOD na projekční a inženýrskou činnost na projekt "PD Místní komunikace 2020"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 2. 2020 Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 3. února 2020.
Dokumenty zastupitelstva
4. 2. 2020 4. 2. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020. Schváleno zastupitelstvem obce dne 3. února 2020 bod 1/2020/4.
Rozpočty obce
31. 1. 2020 31. 1. 2020 - 5. 3. 2020 Exekuční příkaz prodejem nemovitosti
Exekuční příkaz prodejem nemovitosti - stavba v podílovém spoluvlastnictví č.p. 246 v části obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
29. 1. 2020 29. 1. 2020 - 12. 2. 2020 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška -Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. účastníku řízení p. Jaroslavu Fejtkovi.
Dokumenty obecního úřadu
27. 1. 2020 27. 1. 2020 - 10. 2. 2020 Zahájení územního řízení
Zahájení územního řízení "Dopravní a technické infrastruktury"
Dokumenty obecního úřadu
23. 1. 2020 23. 1. 2020 - 6. 2. 2020 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Exekutorský úřad Přerov - Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí.
Dokumenty obecního úřadu
16. 1. 2020 Výzva k podání nabídky
Výzva k podání nabídky s názvem veřejné zakázky "Chodníky v Karlovarské 2020".
Výběrová řízení
15. 1. 2020 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice, veřejné osvětlení K Rokli"
Dokumenty obecního úřadu

Stránky