Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Kamenné Žehrovice
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2020.
Rozpočty obce
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtového výhledu obce Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce pro rok 2020
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2020.
Rozpočty obce
14. 11. 2019 14. 11. 2019 - 31. 12. 2019 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu
Svazek měst a obcí VKM - návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
11. 11. 2019 11. 11. 2019 - 9. 1. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Elektronická dražba na spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech zapsaný na LV č. 889 pro obec a k.ú. Kamenné Žehrovice, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz .
Výběrová řízení
11. 11. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby : "Kamenné Žehrovice - veřejné osvětlení ulic Žilinská, Na Spáleništi, V Zelnišťatech"
Dokumenty obecního úřadu
29. 10. 2019 29. 10. 2019 - 12. 11. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby
Územní rozhodnutí o umístění stavby "Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno - Ostrovec (včetně)", k.ú. Kamenné Žehrovice, Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Velké Přítočno, Pletený Újezd, Malé Přítočno.
Dokumenty obecního úřadu
11. 10. 2019 11. 10. 2019 - 12. 11. 2019 Exekutorský úřad Znojmo
Usnesení o nařízení dražebního jednání.
Dokumenty obecního úřadu
3. 10. 2019 3. 10. 2019 - 16. 11. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ.
Dokumenty obecního úřadu
2. 10. 2019 2. 10. 2019 - 16. 10. 2019 Smlouva o dílo s názvem "Parkovací stání 2019"
Smlouva o dílo na akci "Parkovací stání 2019".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 9. 2019 30. 9. 2019 - 14. 10. 2019 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v r. 2019
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD - Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v r. 2019.
Dokumenty obecního úřadu
30. 9. 2019 30. 9. 2019 - 14. 10. 2019 Smlouva o dílo č. 1/2019
SOD na stavbu "Veřejné osvětlení - Žilinská a V Zelnišťatech".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 9. 2019 30. 9. 2019 - 15. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2019
OZV obce Kamenné Žehrovice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Obecní vyhlášky
27. 9. 2019 27. 9. 2019 - 11. 10. 2019 Smlouva o dílo č. 350819
Smlouva o dílo s názvem "Rekonstrukce bytové jednotky".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
25. 9. 2019 Zápis č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 23. září 2019.
Dokumenty zastupitelstva
24. 9. 2019 24. 9. 2019 - 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 - schváleno usnesením 4/2019/72 dne 23.9.2019.
Rozpočty obce
10. 9. 2019 MMK Odbor výstavby - Oddělení územního plánování
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - územní řízení o umístění stavby "Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno - Ostrovec (včetně)"
Dokumenty obecního úřadu
4. 9. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu
4. 9. 2019 4. 9. 2019 - 18. 9. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
3. 9. 2019 3. 9. 2019 - 17. 9. 2019 Rozhodnutí
Rozhodnutí na stavbu "Chodníky Kamenné Žehrovice 2018 II - Háje".
Dokumenty obecního úřadu

Stránky