Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
27. 2. 2019 27. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace LMK 205 Kamenné Žehrovice z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
26. 2. 2019 26. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Žehrovák z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
26. 2. 2019 26. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Kamenné Žehrovice z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
25. 2. 2019 25. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
25. 2. 2019 25. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice
Veřejnoprávní smlouvy
25. 2. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí v katastrálním území Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
22. 2. 2019 19. 2. 2019 - 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 schváleno usnesením 1/2019/03 dne 18.2.2019.
Rozpočty obce
22. 2. 2019 Smlouva o dílo na provádění projekční a inženýrské činnosti
Smlouva o dílo na provádění projekční a inženýrské činnosti na akci "Změna užívání části prostor OÚ Kamenné Žehrovice - zřízení bytové jednotky"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
20. 2. 2019 20. 2. 2019 - 6. 3. 2019 Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice ze dne 18. února 2019.
Dokumenty zastupitelstva
20. 2. 2019 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na zakázku "Workout hřiště v Kamenných Žehrovicích"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 2. 2019 Smlouva o dílo na PD "Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic"
Smlouva o dílo na PD "Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 2. 2019 Záměr na pronájem pozemků
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 176 o výměře 1 633 m2 a části obecního pozemku p.č. 174/1 o výměře 2 000 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
18. 2. 2019 18. 2. 2019 - 4. 3. 2019 Stavební povolení "II/606 - Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů"
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "II/606 - Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů"
Dokumenty obecního úřadu
11. 2. 2019 11. 2. 2019 - 25. 2. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výběrové řízení na prodej pozemku - pozemková parcela p.č. 2487 o výměře 30 718 m2, vodní plocha pro k.ú. a obec Tuchlovice.
Dokumenty obecního úřadu
23. 1. 2019 23. 1. 2019 - 6. 2. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "Projektová dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018"
Dokumenty obecního úřadu
2. 1. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018.
Rozpočty obce
2. 1. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemek p.č. 2487 o výměře 30 718 m2 v k.ú. Tuchlovice.
Dokumenty obecního úřadu
27. 12. 2018 21. 12. 2018 - 5. 1. 2019 Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. prosince 2018.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2018 18. 12. 2018 - 7. 1. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 schváleno zastupitelstvem dne 17. prosince 2018 bod č. 7/2018/93.
Rozpočty obce
19. 12. 2018 19. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Smlouva o dílo na projekt Rekonstrukce komunikace Na Turyni
Smlouva o dílo na projekční a inženýrkou činnost na projekt Rekonstrukce komunikace Na Turyni.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky