Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Odbor dopravy a služeb MMK stanovuje ve smyslu § 77 odst. 1 pís, c) uvedeného zákona, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na: sil. II/606 a III/2018 v obci Kamenné Žehrovice a navazujícím úseku směr Tuchlovice z důvodu omezení provozu na sil. II/606 - rekonstrukce silnice. V termínu - dle povolení silničního správního úřadu.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu