Exekuční příkaz prodejem nemovitosti

Publikace na úřední desce: 
31. 1. 2020 - 5. 3. 2020
Exekuční příkaz prodejem nemovitosti - stavba v podílovém spoluvlastnictví č.p. 246 v části obce Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu
Dokument: