Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nové Strašecí a obcí Kamenné Žehrovice - zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní policii - schváleno dne 16. prosince bod 5/2019/93.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu