Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice