Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru na zakázku "Výkon činností TDI k projektu Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída - I. etapa"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru na zakázku "Výkon činností TDI k projektu Rekonstrukce místních komunikací 2018"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 4. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení "Výstavba komunikace v ploše BI/1 - Kamenné Žehrovice"
Dokumenty obecního úřadu
30. 4. 2018 30. 4. 2018 - 14. 5. 2018 Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 23. dubna 2018.
Dokumenty zastupitelstva
26. 4. 2018 26. 4. 2018 - 10. 5. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo uzavřená s firmou Aquarius, spol. s r.o. "Rekonstrukce místních komunikací 2018"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
26. 4. 2018 27. 4. 2018 - 28. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
Dokumenty obecního úřadu
24. 4. 2018 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018 Závěrečný účet obce za rok 2017
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2017.
Dokumenty zastupitelstva
24. 4. 2018 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018 Záměr na prodej pozemku
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1063/71 o výměře 140 m2.
Dokumenty zastupitelstva
24. 4. 2018 24. 4. 2018 - 8. 5. 2018 Záměr na směnu pozemků
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na směnu obecního pozemku p.č. 1063/118 o výměře 38 m2.
Dokumenty zastupitelstva
23. 4. 2018 23. 4. 2018 - 7. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., - Libor Sojka.
Dokumenty obecního úřadu
17. 4. 2018 17. 4. 2018 - 1. 5. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2018 11. 4. 2018 - 25. 4. 2018 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2018 11. 4. 2018 - 25. 4. 2018 Nařízení státní veterinární správy
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu ve Středočeském kraji.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2018 11. 4. 2018 - 11. 5. 2018 Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018.
Dokumenty obecního úřadu
9. 4. 2018 9. 4. 2018 - 23. 4. 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2017, Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2017.
Rozpočty obce
5. 4. 2018 5. 4. 2018 - 19. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti - Miroslav Pěkný.
Dokumenty obecního úřadu
4. 4. 2018 4. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - AVES z.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2018 4. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti - Josef Fiala.
Dokumenty obecního úřadu
4. 4. 2018 4. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti - účastník řízení Libor Sojka.
Dokumenty obecního úřadu
28. 3. 2018 28. 3. 2018 - 11. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad oznamuje provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Kamenné Žehrovice v období od 9. dubna do 15. prosince 2018.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky