Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE 2019-2021
Rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice 2019-2021 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/88.
Rozpočty obce
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 Rozpočet obce 2019
Rozpočet obce Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/87.
Rozpočty obce
17. 12. 2018 17. 12. 2018 - 31. 12. 2018 Ministerstvo životního prostředí
Dokumentace vlivů záměru "V412 - zdvojení vedení".
Dokumenty obecního úřadu
3. 12. 2018 3. 12. 2018 - 17. 12. 2018 Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí - o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - kVN, TS COOP, kNN"
Dokumenty obecního úřadu
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 14. 12. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Projektová dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018"
Dokumenty obecního úřadu
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE 2019-2021
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE 2019-2021
Rozpočty obce
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÉ ŹEHROVICE NA ROK 2019
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÉ ŹEHROVICE NA ROK 2019
Rozpočty obce
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice
Návrh rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
30. 11. 2018 30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2019
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2019.
Rozpočty obce
29. 11. 2018 Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2019
Vodárny Kladno - Mělník, a.s. - OZNÁMENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2019
Dokumenty obecního úřadu
31. 10. 2018 31. 10. 2018 - 14. 11. 2018 Zápis č. 6/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 6/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. října 2018.
Dokumenty zastupitelstva
22. 10. 2018 22. 10. 2018 - 5. 11. 2018 Oznámení zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení stavby "Kamenné Žehrovice - kVN, TS COOP, kNN"
Dokumenty obecního úřadu
25. 9. 2018 25. 9. 2018 - 10. 10. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -sil. III/2382, sil. II/606, II/238 a místních komunikacích v části obce Tuchlovice - Srby.
Dokumenty obecního úřadu
24. 9. 2018 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 9. 2018 24. 9. 2018 - 8. 10. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 9. 2018 24. 9. 2018 - 8. 10. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.31/2018/JP
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31/2018/JP.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 9. 2018 24. 9. 2018 - 8. 10. 2018 Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. září 2018.
Dokumenty zastupitelstva
21. 9. 2018 21. 9. 2018 - 8. 10. 2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MMK Odbor dopravy a služeb - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky