Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu