Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2019

Publikace na úřední desce: 
30. 9. 2019 - 15. 10. 2019
OZV obce Kamenné Žehrovice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Typ dokumentu: 
Obecní vyhlášky
Dokument: