Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Publikace na úřední desce: 
11. 11. 2019 - 9. 1. 2020
Elektronická dražba na spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech zapsaný na LV č. 889 pro obec a k.ú. Kamenné Žehrovice, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz .
Typ dokumentu: 
Výběrová řízení