Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
13. 3. 2018 13. 3. 2018 - 27. 3. 2018 Záměr na beezúplatný převod obecního pozemku
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na bezúplatný převod obecního pozemku p.č. 1256/2 o výměře 10 m2 a p.č. 1066/9 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
9. 3. 2018 7. 3. 2018 - 16. 4. 2018 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP obce Tuchlovice
Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu obce Tuchlovice.
Dokumenty obecního úřadu
5. 3. 2018 Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice.
Územní plán obce
2. 3. 2018 Lékárna Tuchlovice - otevírací doba
Lékárna Tuchlovice - otevírací doba.
Dokumenty obecního úřadu
2. 3. 2018 1. 3. 2018 - 1. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Magistrát města Kladna - Odbor finanční - oddělení daní a poplatků - Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j, OF/769/18.
Dokumenty obecního úřadu
27. 2. 2018 27. 2. 2018 - 14. 3. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
Dokumenty obecního úřadu
22. 2. 2018 22. 2. 2018 - 8. 3. 2018 Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/23631, III/23634, III/23635, III/2381, II/238 a dalších komunikacích na území ORP Kladno
Dokumenty obecního úřadu
20. 2. 2018 20. 2. 2018 - 29. 4. 2018 Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb - Rozhodnutí
Rozhodnutí - zvláštní užívání silnice III/23631 v km. 3,558 - 6,736 v úseku za křižovatkou se silnicí III/23635 směr Libušín, po křižovatku se silnicí III/23634 Libušín, část Důl Libušín, pro provedení stavebních prací při opravě vozovky.
Dokumenty obecního úřadu
15. 2. 2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64- 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace (stav k 1.2.2018)
Dokumenty obecního úřadu
14. 2. 2018 Česká pošta - Mimořádná odstávka provozu
Oznámení - mimořádná odstávka provozu datové sítě/omezení pobočky
Dokumenty obecního úřadu
12. 2. 2018 Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kamenné Žehrovice - schváleno ZO Kamenné Žehrovice dne 29. ledna 2018.
Územní plán obce
8. 2. 2018 8. 2. 2018 - 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 schváleno dne 29.1.2018 usnesením 1/2018/03.
Rozpočty obce
5. 2. 2018 5. 2. 2018 - 7. 3. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/005/2018.
Dokumenty obecního úřadu
2. 2. 2018 2. 2. 2018 - 31. 12. 2018 Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. ledna 2018.
Dokumenty zastupitelstva
2. 2. 2018 Kupní smlouva na ideální podíl na pozemku p.č. 247/16 a p.č. 247/38
Kupní smlouvy na ideální podíl 1/20 na pozemku p.č. 247/16 a p.č. 247/38.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 1. 2018 31. 1. 2018 - 14. 2. 2018 Smlouva o čílo č. 31/2018/JP
Smlouva o dílo č. 31/2018/JP.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 1. 2018 31. 1. 2018 - 14. 2. 2018 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Kamenné Žehrovice".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 1. 2018 Kupní smlouva na pozemek p.č. 138/9
Kupní smlouva na pozemek p.č. 138/9 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
24. 1. 2018 24. 1. 2018 - 7. 2. 2018 Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Kamenné Žehrovice - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
15. 1. 2018 Volba prezidenta republiky - II. kolo
Volba prezidenta republiky - termín II. kola.
Dokumenty obecního úřadu

Stránky