Záměr na směnu obecního pozemku parc. č. 100/5

Publikace na úřední desce: 
18. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Záměr na směnu obecního pozemku parc. č. 100/5 o výměře 28 m2.
Typ dokumentu: 
Právní předpisy obce