Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
4. 4. 2018 4. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti - Josef Fiala.
Dokumenty obecního úřadu
4. 4. 2018 4. 4. 2018 - 18. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti - účastník řízení Libor Sojka.
Dokumenty obecního úřadu
28. 3. 2018 28. 3. 2018 - 11. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad oznamuje provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Kamenné Žehrovice v období od 9. dubna do 15. prosince 2018.
Dokumenty obecního úřadu
28. 3. 2018 Oznámení zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení stavby "Kamenné Žehrovice - Karlovarská, kNN - dem. NN".
Dokumenty obecního úřadu
26. 3. 2018 26. 3. 2018 - 9. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek ŽEHROVÁK
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 3. 2018 22. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Směnná smlouva
Směnná smlouva - pozemek p.č. 191/9 a 1/5 pozemku p.č. 191/8 za pozemek p.č. 632/41 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 3. 2018 22. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SAM 95 Bohemia.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
22. 3. 2018 22. 3. 2018 - 5. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Letecko-modelářský klub 205 Kamenné Žehrovice p.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na Projektovou dokumentaci - chodníky Kamenné Žehrovice 2018.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice-Tuchlovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 4. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Kamenné Žehrovice z.s.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2018 21. 3. 2018 - 19. 4. 2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/007/2018.
Dokumenty obecního úřadu
20. 3. 2018 20. 3. 2018 - 3. 4. 2018 Kupní smlouva
Kupní smlouva na žací stroj.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 3. 2018 19. 3. 2018 - 2. 4. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb..
Dokumenty obecního úřadu
19. 3. 2018 19. 3. 2018 - 2. 4. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Základní organizace ČSŽ Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 3. 2018 19. 3. 2018 - 2. 4. 2018 Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 12. března 2018.
Dokumenty zastupitelstva
16. 3. 2018 13. 3. 2018 - 31. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018.
Rozpočty obce
15. 3. 2018 15. 3. 2018 - 29. 3. 2018 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí veřejné písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumenty obecního úřadu
15. 3. 2018 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2018
Obec Kamenné Žehrovice vypisuje zadávací řízení s názvem "Rekonstrukce místních komunikací 2018". Veškeré informace a dokumenty jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kamenne-zehrovice_287/rekonstrukce-mistnich-komunikaci-2018_22880/
Výběrová řízení
13. 3. 2018 13. 3. 2018 - 27. 3. 2018 Záměr na beezúplatný převod obecního pozemku
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje záměr na bezúplatný převod obecního pozemku p.č. 1256/2 o výměře 10 m2 a p.č. 1066/9 o výměře 10 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva

Stránky