Smlouva o dílo na provádění projekční a inženýrské činnosti