Smlouva o dílo na PD "Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic"