Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
20. 2. 2019 20. 2. 2019 - 6. 3. 2019 Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice ze dne 18. února 2019.
Dokumenty zastupitelstva
20. 2. 2019 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na zakázku "Workout hřiště v Kamenných Žehrovicích"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 2. 2019 Smlouva o dílo na PD "Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic"
Smlouva o dílo na PD "Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
19. 2. 2019 Záměr na pronájem pozemků
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 176 o výměře 1 633 m2 a části obecního pozemku p.č. 174/1 o výměře 2 000 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty zastupitelstva
18. 2. 2019 18. 2. 2019 - 4. 3. 2019 Stavební povolení "II/606 - Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů"
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "II/606 - Velká Dobrá - Nové Strašecí - rekonstrukce silnice a mostů"
Dokumenty obecního úřadu
11. 2. 2019 11. 2. 2019 - 25. 2. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výběrové řízení na prodej pozemku - pozemková parcela p.č. 2487 o výměře 30 718 m2, vodní plocha pro k.ú. a obec Tuchlovice.
Dokumenty obecního úřadu
23. 1. 2019 23. 1. 2019 - 6. 2. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu "Projektová dokumentace - chodníky Kamenné Žehrovice 2018"
Dokumenty obecního úřadu
2. 1. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018.
Rozpočty obce
2. 1. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemek p.č. 2487 o výměře 30 718 m2 v k.ú. Tuchlovice.
Dokumenty obecního úřadu
27. 12. 2018 21. 12. 2018 - 5. 1. 2019 Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. prosince 2018.
Dokumenty zastupitelstva
20. 12. 2018 18. 12. 2018 - 7. 1. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 schváleno zastupitelstvem dne 17. prosince 2018 bod č. 7/2018/93.
Rozpočty obce
19. 12. 2018 19. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Smlouva o dílo na projekt Rekonstrukce komunikace Na Turyni
Smlouva o dílo na projekční a inženýrkou činnost na projekt Rekonstrukce komunikace Na Turyni.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 632/55
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/55 o výměře 878 m2.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 632/54
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/54 o výměře 800 m2.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 28. 2. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 632/53
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 632/53 o výměře 828 m2.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Záměr na směnu obecního pozemku parc. č. 100/5
Záměr na směnu obecního pozemku parc. č. 100/5 o výměře 28 m2.
Právní předpisy obce
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 4. 1. 2019 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ
Záměr na pronájem nebytových prostor v budově OÚ.
Dokumenty zastupitelstva
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 1. 2019 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice
Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/89.
Rozpočty obce
18. 12. 2018 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice 2019
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice 2019 schválilo zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 17. prosince 2018 bod 7/2018/91.
Rozpočty obce

Stránky