Plánovací smlouva

Plánovací smlouva na akci "Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, vč. vybudování technické a dopravní infrastruktury, Kamenné Žehrovice".
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
Dokument: