Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích

Publikace na úřední desce: 
23. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/86.
Typ dokumentu: 
Obecní vyhlášky