Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
10. 5. 2019 Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/53
Kupní smlouva - pozemek p.č. 632/53 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 5. 2019 Kupní smlouva
Kupní smlouva na zakázku "Nákup serveru a PC"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 5. 2019 6. 5. 2019 - 20. 5. 2019 Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. dubna 2019.
Dokumenty zastupitelstva
3. 5. 2019 3. 5. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hod v zasedací místnosti OÚ Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
2. 5. 2019 2. 5. 2019 - 30. 6. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2018
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2018.
Dokumenty zastupitelstva
30. 4. 2019 30. 4. 2019 - 17. 5. 2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019.
Rozpočty obce
24. 4. 2019 24. 4. 2019 - 27. 5. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
Dokumenty obecního úřadu
24. 4. 2019 24. 4. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - zasedání okrskové volební komise
Volby do Evropského parlamentu - první zasedání okrskové volební komise.
Dokumenty obecního úřadu
11. 4. 2019 11. 4. 2019 - 13. 5. 2019 Veřejná vyhláška
Magistrát města Kladna - Veřejná vyhláška.
Dokumenty obecního úřadu
10. 4. 2019 10. 4. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - zapisovatelka okrskové volební komise
Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatelkou okrskové volební komise.
Dokumenty obecního úřadu
10. 4. 2019 10. 4. 2019 - 31. 5. 2019 Rozhodnutí - prodloužení termínu uzavírky
Magistrát města Kladna - Rozhodnutí prodloužení termínu uzavírky.
Dokumenty obecního úřadu
10. 4. 2019 10. 4. 2019 - 24. 4. 2019 Zahájení územního řízení
Magistrát města Kladna - Zahájení územního řízení stavby Kamenné Žehrovice - veřejné osvětlení Dělnická a okolí.
Dokumenty obecního úřadu
10. 4. 2019 10. 4. 2019 - 29. 4. 2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018.
Rozpočty obce
8. 4. 2019 8. 4. 2019 - 13. 5. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019.
Dokumenty obecního úřadu
4. 4. 2019 4. 4. 2019 - 4. 5. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - opatření obecné povahy.
Dokumenty obecního úřadu
1. 4. 2019 1. 4. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - počet a sídlo velebních okrsků
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
Dokumenty obecního úřadu
25. 3. 2019 25. 3. 2019 - 25. 5. 2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - počet členů volební komise
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 - okrsková volební komise pro volební okrsek je šestičlenná.
Dokumenty obecního úřadu
5. 3. 2019 5. 3. 2019 - 19. 3. 2019 Veřejná vyhláška
Ministerstvo dopravy - Odbor infrastruktury a územního plánu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ.
Dokumenty obecního úřadu
4. 3. 2019 4. 3. 2019 - 18. 3. 2019 Kupní smlouva
Kupní smlouva - "Výměna a doplnění mobiliáře".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 2. 2019 27. 2. 2019 - 13. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SAM 95 Bohemia z.s.
Veřejnoprávní smlouvy

Stránky