Svazek měst a obcí VKM

Publikace na úřední desce: 
13. 5. 2020 - 30. 6. 2020
Svazek měst a obcí VKM - Návrh závěrečného účtu za rok 2019, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019, výkaz pro hodnoceení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019, rozvaha k 31.12.2019.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu