Závěrečný účet obce za rok 2019

Publikace na úřední desce: 
20. 4. 2020 - 30. 6. 2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/16 Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2019 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2019.
Typ dokumentu: 
Rozpočty obce