Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod b)

Publikace na úřední desce: 
17. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod b) o výměře 2 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu