Přihlášení k místnímu poplatku

Přihlášení a odhlášení k místnímu poplatku ze psů. K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla. Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce Kamenné Žehrovice trvalý pobyt, sídlo firmy.
Typ dokumentu: 
Právní předpisy obce