Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou DAVA-CZ, s.r.o. - schváleno dne 16.12.2019 bod 5/2019/94.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
Dokument: