Obnova MK Na Turyni II

Publikace na úřední desce: 
19. 5. 2020 - 2. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo výběrové řízení na zakázku "Obnova MK Na Turyni". Dokumenty k výběrovému řízení naleznete : https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kamenne-zehrovice_287/obnova-mk-na-turyni-ii_33109/
Typ dokumentu: 
Výběrová řízení