Veřejné osvětlení 2021

Obec Kamenné Žehrovice zveřejňuje OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ a vyzývá k podání nabídek do otevřeného zadávacího řízení zpracovaného dle příslušných ustanovení organizační směrnice obce – pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jako zakázka III. kategorie. V příloze je přiložena kompletní zadávací dokumentace, které je od dnešní dne zveřejněna i na profilu zadavatele obce.
Typ dokumentu: 
Výběrová řízení