ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA ROK 2021

Publikace na úřední desce: 
15. 12. 2020 - 31. 12. 2021
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2021 - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/69.
Typ dokumentu: 
Rozpočty obce
Dokument: