Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
29. 6. 2020 29. 6. 2020 - 13. 7. 2020 Plánovací smlouva
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. dubna 2020, bod č. 2/2020/30 schválilo plánovací smlouvu.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
26. 6. 2020 26. 6. 2020 - 10. 7. 2020 Uzemní rozhodnutí
MMK Odbor výstavby - Oddělení územního rozhodování - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Kamenné Žehrovice - Dělnická a okolí - kNN"
Dokumenty obecního úřadu
25. 6. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. Předmětem dražby jsou nemovité věci č.p. 541 k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
22. 6. 2020 MMK Odbor dopravy a služeb
Rozhodnutí - Odbor dopravy a služeb MMK povoluje zvláštní užívání sil. III/23631 v km 6,736 - 7,493, pro provedení stavebních prací při opravě vozovky.
Dokumenty obecního úřadu
18. 6. 2020 17. 6. 2020 - 2. 7. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. III/23631, II/238, III/2381, III/23635 a místních komunikacích v Kladně.
Dokumenty obecního úřadu
9. 6. 2020 9. 6. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Rozpočty obce
20. 5. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze zve na 23. června 2020 v 10:00 hodin ke zkouškám znalosti hub v roce 2020.
Dokumenty obecního úřadu
19. 5. 2020 19. 5. 2020 - 2. 6. 2020 Obnova MK Na Turyni II
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo výběrové řízení na zakázku "Obnova MK Na Turyni". Dokumenty k výběrovému řízení naleznete : https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kamenne-zehrovice_287/obnova-mk-na-turyni-ii_33109/
Výběrová řízení
18. 5. 2020 18. 5. 2020 - 1. 6. 2020 Obnova MK Na Turyni
Oznámení o zrušení výběrového řízení s názvem zakázky Obnova MK Na Turyni.
Výběrová řízení
18. 5. 2020 18. 5. 2020 - 1. 6. 2020 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Exekutorský úřad Chomutov - Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí.
Dokumenty obecního úřadu
13. 5. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s AVES z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
13. 5. 2020 13. 5. 2020 - 30. 6. 2020 Svazek měst a obcí VKM
Svazek měst a obcí VKM - Návrh závěrečného účtu za rok 2019, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019, výkaz pro hodnoceení plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019, rozvaha k 31.12.2019.
Dokumenty obecního úřadu
11. 5. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání
Exekutorský úřad Znojmo - Usnesení o nařízení dražebního jednání.
Dokumenty obecního úřadu
4. 5. 2020 4. 5. 2020 - 4. 5. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu se SAM 95 Bohemia z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
4. 5. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s LMK 205 Kamenné Žehrovice.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 11. 5. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/24 smlouvu o dílo na zakázku "Veřejné osvětlení - K Rokli".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 4. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/23 smlouvu o dílo na zakázku "Veřejné osvětlení - Na Turyni".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 27. 4. 2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s Českým svazem žen, z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 4. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu se spolkem ŽEHROVÁK z.s.
Veřejnoprávní smlouvy
27. 4. 2020 27. 4. 2020 - 11. 5. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/25 smlouvu o dílo na akci "Výměna otopné soustavy OÚ".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky