Záměr na prodej obecních pozemků

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7. června 2021 bod 3/2021/40 schválilo záměr na prodej obecních pozemků p.č. 47/4 o výměře 16 m2 a p.č. 47/5 o výměře 7 m2.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva