Smlouva o dílo

Smlouva o dílo na akci Místní komunikace 2020, schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/16.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
Dokument: