Závěrečný účet obce za rok 2020

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 7. června 2021 bod 3/2021/28 Závěrečný účet obce za rok 2020 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2020 bez výhrad. Zastupitelstvo zároveň vzalo na vědomí navazující zprávu starostky obce.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva