Smlouva o dílo

Smlouva o dílo na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ KŽ" - schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 7. června 2021 bod 3/2021/36.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
Dokument: