Zápis č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice