Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
14. 9. 2020 14. 9. 2020 - 28. 9. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 4/2020
Krajské hygienická stanice Středočeského kraje s účinností ode dne 14.9.2020 (00:00 hod) do odvolání nařizuje pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.
Dokumenty obecního úřadu
10. 9. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání.
Dokumenty obecního úřadu
7. 9. 2020 7. 9. 2020 - 21. 9. 2020 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Exekutorský úřad Přerov - exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí čp. 62 Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
3. 9. 2020 3. 9. 2020 - 3. 10. 2020 VOLBY 2020
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise . První zasedání se uskuteční dne 9. září 2020 v 16 hodin v budově Obecního úřadu se sídlem Karlovarská třída 6.
Dokumenty obecního úřadu
2. 9. 2020 2. 9. 2020 - 16. 9. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí.
Dokumenty obecního úřadu
31. 8. 2020 31. 8. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Rozpočty obce
25. 8. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
Ochranné opatření - s účinností ode dne 25. srpna 2020 od 00:00 hod pro osoby, které vstoupily na území České republiky. Mimořádná opatření s účinností ode dne 1. září 2020 - pobyt a pohyb ve vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy. Omezení slavností, divadelních, sportovních a jiných shromáždění. Opatření poskytovatelů zdravotních služeb.
Dokumenty obecního úřadu
17. 8. 2020 17. 8. 2020 - 3. 10. 2020 VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Volby do Senátu Parlamentu České reupubliky - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
Dokumenty obecního úřadu
10. 8. 2020 10. 8. 2020 - 24. 8. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/116H, III/23624 a II/23H v obci Lány a II/116,II/201, III/1161, III/2018, II/606.
Dokumenty obecního úřadu
10. 8. 2020 10. 8. 2020 - 24. 8. 2020 Oznámení zahájení společného řízení
Zahájení společného řízení na stavbu "Kamenné Žehrovice, místní komunikace 2020"
Dokumenty obecního úřadu
6. 8. 2020 6. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení
Dokumenty obecního úřadu
24. 7. 2020 Exekutorský úřad
Nařízené elektronické dražební jednání nařízené na den 30.7.2020 v 10:00 hodin č.j. 135 EX 7907/16-137 ze dne 24.6.2020 se nekoná.
Dokumenty obecního úřadu
20. 7. 2020 REVITALIZACE ZELENĚ V KAMENNÝCH ŹEHROVICÍCH
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo výběrové řízení na zakázku Revitalizace zeleně v Kamenných Žehrovicích. Dokumenty k výběrovému řízení naleznete : https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-900555852-772262623/
Výběrová řízení
20. 7. 2020 Obec Žilina
Obec Žilina vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v majetku obce Žilina.
Dokumenty obecního úřadu
7. 7. 2020 7. 7. 2020 - 21. 7. 2020 Smlouva příkazní
Na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 29. června 2020 bod 3/2020/44 byla schválena příkazní smlouva na autorský dozor na akci "Revitalizace obecní zeleně v Kamenných Žehrovicích".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 7. 2020 3. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Příkazní smlouva
Na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 29. června 2020, bod 3/2020/40 byla schválena příkazní smlouva na akci "Obnova MK Na Turyni II".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 7. 2020 3. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Zápis č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 29. června 2020.
Dokumenty zastupitelstva
2. 7. 2020 2. 7. 2020 - 16. 7. 2020 Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce dne 29. června 2020, bod 3/2020/39 schválilo smlouvu o dílo na zakázku s názvem "Obova MK Na Turyni II".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
30. 6. 2020 30. 6. 2020 - 31. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. června 2020, bod 3/2020/38 rozpočtové opatření č. 4/2020.
Rozpočty obce
30. 6. 2020 30. 6. 2020 - 14. 7. 2020 Záměr na prodej obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 29. června 2020 bod 3/2020/41 schválilo záměr na prodej obecních pozemků.
Dokumenty zastupitelstva

Stránky