Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod b)
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod b) o výměře 2 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod a)
Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1061/8 bod a) o výměře 49 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/103.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/80.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE zš PRO ROK 2020
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ pro rok 2020. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/79.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŠ
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace MŠ. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/78.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2019 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŠ PRO ROK 2020
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ pro rok 2020. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince bod 5/2019/77.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2020-2022
Rozpočtový výhled 2020-2022 - schválilo zastupitelstvo obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/76.
Rozpočty obce
17. 12. 2019 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ROZPOČET OBCE PRO ROK 2020
Rozpočet obce pro rok 2020 - schválilo zastupitelstvo obce dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/75.
Rozpočty obce
13. 12. 2019 13. 12. 2019 - 27. 12. 2019 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzetí písemnosti podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - zrušení trvalého pobytu.
Dokumenty obecního úřadu
11. 12. 2019 11. 12. 2019 - 11. 1. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
Dokumenty obecního úřadu
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 12. 12. 2019 Oznámení zahájení územního řízení
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "Kamenné Žehrovice, veřejné osvětlení K Rokli".
Dokumenty obecního úřadu
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace ZŠ
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ
Návrh rozpočtu pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace MŠ
Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Kamenné Žehrovice
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2020.
Rozpočty obce
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtového výhledu obce Kamenné Žehrovice.
Rozpočty obce
28. 11. 2019 28. 11. 2019 - 16. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce pro rok 2020
Návrh rozpočtu obce Kamenné Žehrovice pro rok 2020.
Rozpočty obce
14. 11. 2019 14. 11. 2019 - 31. 12. 2019 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu
Svazek měst a obcí VKM - návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
11. 11. 2019 11. 11. 2019 - 9. 1. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Elektronická dražba na spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech zapsaný na LV č. 889 pro obec a k.ú. Kamenné Žehrovice, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz .
Výběrová řízení

Stránky