Záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 249

Publikace na úřední desce: 
1. 9. 2021 - 30. 11. 2021
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor pro restauraci a formanku (včetně kuchyně) v budově Dělnického domu, 1. Máje 249.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva