Záměr na pronájem obecních pozemků

Publikace na úřední desce: 
10. 9. 2021 - 24. 9. 2021
Obec Kamenné Žehrovice vyhlašuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích záměr na pronájem části obecních pozemků p.č. 185/3, p.č. 185/4, p.č. 185/5 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva