Smlouva o dílo

Smlouva o dílo na akci s názvem "Veřejné osvětlení - Dělnická a okolí" schváleno zastupitelstvem obce Kamenné Žehrovice dne 7. června 2021 bod 3/2021/35.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
Dokument: