Záměr na prodej obecních pozemků

Publikace na úřední desce: 
15. 12. 2020 - 29. 12. 2020
Záměr na prodej obecních pozemků p.č. 138/15 o výměře 198 m2 a p.č. 138/16 o výměře 21 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva